Yt-neuvottelut irtisanomisjärjestys

Irtisanominen yt-neuvottelujen jälkeen, miten käy …

Irtisanominen yt-neuvottelujen jälkeen, miten käy pitämättömien ylityövapaiden? – Akavan Erityisalat

Irtisanominen yt-neuvottelujen jälkeen, miten käy pitämättömien ylityövapaiden? Työnantajani käynnisti yt-menettelyt työvoiman vähentämiseksi. Neuvotteluesitys …

Irtisanomispaketti ja eropaketti – lue faktat ennen hyväksymistä

Irtisanomispaketti ja eropaketti – lue faktat ennen hyväksymistä – Duunitori

9.11.2021 — Joskus yt-neuvottelujen aikana tai päätteeksi työntekijälle tarjotaan mahdollisuus ottaa vastaan irtisanomispaketti tai eropaketti.

Joskus yt-neuvottelujen aikana tai päätteeksi työntekijälle tarjotaan mahdollisuus ottaa vastaan irtisanomispaketti tai eropaketti. Milloin se kannattaa?

Kummat pitää irtisanoa ensin: uudet vai vanhat työntekijät …

Kummat pitää irtisanoa ensin: uudet vai vanhat työntekijät? Vai saako työnantaja päättää? Suomessa käydään nyt vääntöä irtisanomisjärjestyksestä

26.7.2020 — Suomessa käydään nyt vääntöä irtisanomisjärjestyksestä. Irtisanomiset voivat olla entistä ajankohtaisempia, kun korona ajaa yrityksiä ahtaalle.

Irtisanomiset voivat olla entistä ajankohtaisempia, kun korona ajaa yrityksiä ahtaalle. Syksy voi tuoda yt-neuvotteluja, joissa väkeä pitää vähentää. Mutta missä järjestyksessä?

Irtisanomisuhka päällä, mitä tehdä? – YTK-Yhdistys

Yt:t tulossa, miten toimia?

YT-lain mukaisissa neuvotteluissa työnantajan on annettava riittävän ajoissa aloite ja kulloistakin asiaa koskevat tiedot, jotta työntekijät voivat valmistautua …

Mitä tulee tietää, jos työssä on yt-neuvottelut tulossa tai on irtisanomis- tai lomautusuhan alla?

Irtisanominen taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla – Tehy

Irtisanominen taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla | Tehy

Irtisanomisjärjestys on lähtökohtaisesti työnantajan päätettävissä, kunhan valintaa ei tehdä epäasiallisin tai syrjivin perustein. Valinta voi olla syrjivä, …

Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen silloin, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Ennen irtisanomista työnantajan pitää selvittää, voidaanko työntekijä sijoittaa muihin tehtäviin. 

Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet – ERTO

Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet > Irtisanominen > Työsuhdeopas > ERTO

Irtisanomisjärjestyksen rikkominen ei kuitenkaan tee irtisanomista laittomaksi, … Työnantajalla ei ole velvollisuutta käydä asiassa neuvotteluja.

Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen silloin, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista taityönantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi.

Yt-menettely ennen irtisanomisia ja lomautuksia

Yt-menettely ennen irtisanomisia ja lomautuksia | Omaluottamusmies

Yt-lain tunnetuimmat säännökset koskevat työnantajan velvollisuutta neuvotella … Työnantajan tulee antaa kirjallinen neuvotteluesitys neuvotteluiden ja …

Neuvotteluvelvollisuus koskee sekä yhden että useamman työntekijän irtisanomista silloin, jos työnantajan palveluksessa on vähintään 20 työntekijää.

Milloin ei ole kyse tuotannollisista ja taloudellisista … – Laki24

Milloin ei ole kyse tuotannollisista ja taloudellisista irtisanomisperusteista? – Laki24

YT-neuvotteluiden perusteella tehdyt irtisanomiset eivät saa liittyä henkilöön itseensä. Toisin sanoen vasta YT-neuvotteluissa selvitetään, millä perusteilla …

Tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla irtisanottaessa syy ei saa olla työntekijän käytöksessä tai muutoinkaan työntekijässä itsessään.

Muutosneuvottelut (Yt-neuvottelut) – Key – esimiesliitto

Muutosneuvottelut (Yt-neuvottelut) – Key

Huomattavaa on, että työnantajan tulee käydä muutosneuvottelut siinäkin tapauksessa, että irtisanominen koskee vain yhtä työntekijää, jos 20 työntekijän …

Työehtosopimus ja irtisanomisjärjestys – Minilex

Raskaana tai perhevapaalla olevat työntekijät eivät kuitenkaan ole täysin suojattuja irtisanomista vastaan, sillä heidätkin voidaan irtisanoa ensinnäkin silloin …

Keywords: yt-neuvottelut irtisanomisjärjestys, yt neuvottelut irtisanomisjärjestys